Huisregels

Om alles vlot te laten verlopen kan je hieronder onze huisregels vinden!

1. ALGEMEEN

Bij Tails & Thoughts draait het concept rond samenwerken, respect en vertrouwen! We verwachten dan ook dat je je respectvol gedraagt tegenover jouw hond, andere honden, medecursisten en de instructeur. 

Slaan, schoppen, slipkettingen, stroom en prikbanden zijn ten strengste verboden en zelfs een reden tot uitsluiting van een activiteit. We maken enkel gebruik van vaste halsbanden, passende tuigjes en (multi) lijnen.

Je hond zit steeds aan de lijn, tenzij de instructeur anders beslist. Aan de lijn wordt er niet gespeeld met andere honden.

Bespreek klachten en/of problemen onmiddellijk met de instructeur.

Tijdens een activiteit mag slechts 1 cursist met de hond werken dit om verwarring bij de hond te voorkomen. Gezinsleden zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te luisteren, kijken en vragen te stellen.

Tijdens de activiteiten wordt er niet gerookt.

Laat je hond vóór de les goed uit. Mocht desondanks toch een ongelukje gebeuren, dan ruim je dat op. Zorg dus voor zakjes. Op het terrein is een bak waarin je de zakjes kunt deponeren. Laat reuen nergens tegen aan plassen!

Wanneer je inschrijft en een bevestigingsmail van ons ontvangt, is de afspraak bindend en ga je automatisch akkoord met dit huisreglement.

2. GEZONDHEID

Je pup/hond is gezond en volledig ingeënt (basis + kennelhoest). Pups tot 12 weken zijn ingeënt op 6 weken en 9 weken. Titter bepaling is eveneens toegestaan.

Hou je hond vlo/teek vrij!

Loopse teven kunnen niet naar de activiteiten komen.

3. BETALEN

De kosten voor elke lezing, workshop, cursus staan vermeld op onze website. Deze dienen minstens 4 dagen voor aanvang van de activiteit gestort te worden op de rekening van Blindengeleidehondenschool Genk, Onafhankelijkheidslaan 45, 3600 Genk, onder vermelding van je naam.

  • IBAN: BE38 7765 9596 5572
  • BIC: GKCCBEBB

1 op 1

Kan je niet deelnemen aan een les dan kan deze kosteloos worden verzet, mits de afzegging meer dan 24 uur van te voren plaats vind. Wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak geannuleerd wordt, wordt de les in rekening gebracht. Bij annulering van de lessen mijnerzijds verschuiven de lessen. Hierdoor krijgt u het aantal lessen waarvoor u betaald heeft.

Er worden geen kosten teruggestort, met uitzondering van overlijden. Uw plek is immers gereserveerd!

4. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan onze lezingen, workshops en cursussen is geheel voor eigen risico.
Jij bent aansprakelijk voor alle schade welke door jou, door jou meegebrachte bezoekers of door jou meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de les dan wel activiteit plaatsvindt.

Tails & Thoughts stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten ons terrein. Tevens zijn we niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Tails & Thoughts. Iedereen wordt geacht de huisregels te kennen.

Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot het eenzijdig beëindigen van de cursus zonder terugbetaling van het cursusgeld.